0887 550 322
д-р Весела Велева

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Весела Велева завършва медицина в МУ-София през 2013 г. През 2014 г. се  зачислява за специализация по  педиатрия към  СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

От 2013 г.  д-р Велева работи като семеен лекар и като педиатър в общо детско отделение.

Д-р Велева се присъединява към екипа на 1 ДКК през месец юли 2015 г.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Научнитe и професионалните интереси на д-р Весела Велева са в областта на амбулаторната  педиатрия и детската профилактика.

Владее английски език.

3a4fe2ef-19c3-4e8d-be3a-f01ffbd04f6d